Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Novaĵo de la AFRIKA CENTRO ESPERANTISTA
de GBEGLO, Koffi  
15a aŭgusto 2022

KomACE 2022/11 12/08/2022 ================================================== KOMUNIKOJ DE AFRIKA CENTRO ESPERANTISTA (KomACE)


REDAKCIO : AFRIKA CENTRO ESPERANTISTA redaktanto : Dr Parfait SIM Adreso helikposhta : p/a 11.BP.48 Lome 11, Lome, TOGOLANDO rete : afrikacentro@hotmail.com, ace2006hb@gmail.com


La informojn en KomACE chiuj rajtas chiel ajn uzi nur kun indiko de la fonto ==================================================

Pli kaj pli fortikighas la movado en Togolando novaerae. Post la apero de LiTe kies priskribo reaperis sube pro certigo de Hans BAKKER chirkau la jaro 2006 ke CHIU AJN RAJTAS TRADUKI KAJ UZI LA EUROPAN REFERENCOKADRON, jen la komitato de UTE (Unuigho Togolanda por Esperanto) alimaniere decidas konduki la Esperantajn aferojn en Togolando kaj cetere kunlabori subtene al aliaj esperantistoj. Verdire tiu tamtamado pri novtipaj ekzamenoj kies diplomojn subskribas ankau prezidanto de UEA estas simpla trompo tutmonda elpensita, flegata kaj subtenata de Osmo BULLER, kiam li estis la chiopotenca Ghenerala Direktoro de UEA. La tuta afero estas esplorata kaj dokumentata de ACE kiu baldau liveros rezultojn. Dume, ni vidu kiel la komitato de UTE evoluigas la movadon en Togolando.

I- EL KOMITATKUNSIDO DE UTE 06.08.2022 ========================================

La dua komitatkunsido de UTE okzais la 6an de augusto 2022 en Instituto Zamenhof. Multaj punktoj traktighis. Sube aperas vortoj pri iuj.

1- Venigi monon en la kason de UTE. Ghenas la komitaton la fakto ke chiam esperantistoj afrikaj devas bazigi sian agadon sur eksteran subtenon sen propra kontribuo. Tial estas starigita komisiono pri monbarbado. Tiu chi eklaboris. La komisiono pri monvarbdo pensis, ke UTE pli turnu al si mem ol al eksteruloj por financi sian agadon. Tial la komitato starigis tontinecan kotizon, kio ebligos al la enskrighintoj havi monon che la fino de la jaro. Tiam la komitato vidos kion fari per la mono tiel kolektita por havi monon kaj al la kaso de UTE kaj al ties membroj por propra uzo. Alighis tuj chiuj partoprenantoj de la kunveno kaj tiam kotizighis pli ol 10 000 F CFA. La kotizo pluiras kaj chiuintersighanto donu kiom li/shi povas kaj kiam ajn. Tiu chi afero estas proponata al chiuj membroj de UTE kaj ech iam ankau al neesperantistoj. Intersighantoj rilatu kun la estraro de UTE.

1- La 29a TEK (Togolanda Esperanto-Kongreso) Ghi okazos la 16an kaj 17an de decembro 2022 kombinate kun la Zamehoftago-festo 2022.

3- Anstatau kuri post la malnovaj esperantistoj ke ili revenu al Esperanto, estus multe pli bone varbi pli novajn homojn, kiujn oni instruu pri la lingvo bazighante sur tute novan sistemon ebligantan al la esperantistoj perlabori sian lernitajhojn. Necesas do uzi la dokumenton EPI-IPE de ACE. Jes, oni uzu Esperanton kiel la aliajn vivantajn lingvojn char tiel vivanta lingvo Esperanto jam estas.

3- Estas nun favorkosto por la membrgiho al UEA. Tial afrikaj esperantistoj estas petataj membrighi mem per tiu favorprezno, kiu estas 2 euroj ? Interesighantoj turnighu al la estraro de UTE.

4-Hibrideco de AMO-seminario de UEA en Togolando La seminario okazos de 26a de augusto ghis la 30a. La seminarion oni povas sekvi cheestece kaj ankau per interreto. Necesas memori la temon de la seminario kaj ankau la subtemojn. Jen : La chefa temo de la seminario estas « Esperanto kaj koochado (kuntrejnado/flegtrejnado) » La ghisnunaj subtemoj estas : i- Vegetarismo/vegetalismo/veganismo ii- Chiismo, la pluriversa koncepto iii- La tabelo kun tablevortoj ne aperintaj iv- Esperanto kaj la angla, du internaciaj lingvoj v- Vivejo (Lernejo de la vivo) vi- Laborkontrakto vii- Afrika agado kaj agado de UEA en Afriko viii- Doktorigho : chu afero por superhomoj ? ix- Esperanto-ekzamenoj x- Kiel verki kaj eldoni librojn (redakti) xi- La chefaj tri nuoj (gravaj bezonoj de la homo) Detala programo baldau aperos.

5- kunmangho dum la komitataj kunvenoj Ekde nun la komitato oferos buntajn manghojn al komitatanoj dum la diversaj kunvenoj komitataj.

II- KOMUNA EUROPA REFERENCO-KADRO POR LINGVOJ (KERKL) ======================================================

La terminon KERKL uzas ACE por subteni afrikajn esperantistojn majstri la lingvon Esperanto. La nunan tiucelan eksperimenton ghi faris en julio 2022 instruante Esperanton al la geinstruistoj de Instituto Zamenhof tiel uzante sian sistemon ACE-LiTe (ACE-Lingvo-Testilo), simple LiTe.

Eble, oni povus demandi, kial EUROPA kaj ne AFRIKA. La simpla respondo estas, ke preskau chiuj lingvoj afrikaj estas ne jam skribitaj, kaj Esperanto kun radikoj europlingvaj jam eniris vejnojn de afrikanoj. Necesas havi efikan ilon por enradikigi Esperanton en Afriko kaj jen UTILEGAS KERKL.

En Esperantujo, la unua instanco kiu proponis tiun Referenco-Kadron al Esperantistoj estas la Esperanta Civito kun ties LTSEC (LingvoTesta Sistemo de la Esperanta Civito), kiu tiam proponis la nomon Esperantan KEFR (Komuna Esperanto-Framo de Referenco) al la Europa Referenco-Kadro en Esperantujo. Tiam Giorgio SILFER rilatis kun IEK (Internacia Ekzamena Komisiono de ILEI) ke estu kunlaboro inter Civito kaj ILEI/UEA por tio chirkau la jaro 2003. IEK estis favora kaj la tiama prezidanto de IEK, Duncan CHARTERS (nuna prezidanto de UEA) povis renkonti kun Giorgio SILFER kaj vere admiris la diligenton de tiu chi homo. La sekvon oni povus diveni.

Devis, chirkau la jaro 2008, naskighi KER (Komuna Esperanta Referenco-Kadro) de EDUKADO.NET apartenanta al Katalina KOVATS, kiu estis vicprezidanto de IEK, kiam la Esperanta Civito faris la proponon al la ekzamena komisiono de ILEI/UEA. Memorindas, ke tiam ankau GBEGLO Koffi estis membro de la ekzamena komisiono. Li do akiris iom da spertoj por ion proponi al sia Afriko.

Bazighante sur la aserto de sia majstro Hans BAKKER chirkau la jaro 2006, li nun iniciatis ion en Afriko. Kion ghuste diris Hans tiam, certe tion oni povus legi. Jen : « Mi ne komprenas kial oni batalas por tiuj ekzamenoj (lau la europa referenco-kadro). La teksto pri ili estas en la reto kaj chiu ajn rajtas traduki ghin en sia lingvo kaj apliki ghin ». Jes, ja ! LiTe tute en orde naskighis kun sia KERKL, chu ne ?

Decas mencii tuj, ke ekzistas Esperanto-ekzamenoj antau la naskigho de la Europa Referenco-Kadro en 1991. Do la ekzistantaj ekzamenoj estas nomataj MOVADAJ dum tiuj de la Europa Referenco-Kadro estas INTERNACIAJ. Pli pri tiuj aferoj KEFR, KER kaj KERKL povos aperi pli da vortoj, se oni estos preminta tiucelan shaltilon.

Sukceson al KERKL