Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
KomACE 53
de Koffi GBEGLO  
16a decembro 2010

KomACE 43 10/12/2010

=================================================

KOMUNIKOJ DE AFRIKA CENTRO ESPERANTISTA KomACE

-------------------------------------------------

Redaktas : Cophie PARPHES

Adreso de la redakcio : afrikacentro@hotmail.com

-------------------------------------------------

La informojn en KomACE chiuj rajtas chiel ajn

uzi nur kun indiko de la fonto

=================================================

"Neniam akuzu iun pro io okazinta, sed chiam serchu vian parton de respondeco en chio, kaj provu korekti ghin". Se Esperanto nun malbone disvastighas en la mondo, esperantistoj ne akuzu neesperantistojn, sed trovu la kialon ene de la movado. Ankau tie chi, neniu esperantisto trovu la kialon en alia esperantisto, sed chiu klopodu trovi sian parton de respondeco. Se hodiau pluvivus Zamenhof, ankau li trovus sian parton de respondeco. Jes, afrikaj esperantistoj en tiu chi jaro 2010, kondutas tiel. Tio kondukas ilin al reorganizado de siaj laboroj. Subaj linoj estas nur ieto (tra malgranda io) komenceta (por komenceti).

CP

UETA en Esperantujo

UETA estas Unuigho de Esperantistoj en la Tuta Afriko. La reta pagho www.ueta.wifeo.com donas buntajn informojn pri la organizo. La esenco de ghia agado estas ebligi kaj konkretigi la sendependecon de Afrika Agado. UETA pretas nur kunlabori kun chiuj jam ekzistantaj E-tendencoj, nealighante al ili. Tial la rilatoj estas ne vertikalaj sed horizontalaj. Kion faru afrikaj esperantistoj por ebligi al UETA atingi siajn celojn ?

Chiuj afrikaj esperantistoj estu liberaj en sia agado tra Esperantujo. Tial chiuj rajtas alighi al chiu ajn E-tendenco. Tamen estas rekomendinde, ke E-grupoj afrikaj sciu kiel alighi al E-organizajhoj. Spertoj montras, ke estas malpermesate al afrikaj grupoj rilati kun aliaj E-organizajhoj en la mondo. Aliterene, afrika grupo estas humiligita por groshoj donitaj kaj donotaj. Afrikanoj bone atentu !

Eble oni memorigu kio okazas en afrikaj landoj. Certe iuj ne scias, ke grundoj de Afriko estas luitaj de alikontinentaj shtatoj al Afriko. Tiel la richajhojn de la landoj prenas tiuj shtatoj por kompensi la lumonon. Ion tian UETA ne shatas vidi en Afriko. Ghi do gratulu TIETon en Togolando pro la bona funkciado de Instituto Zamenhof (IZo).

IZo estas plena posedajho de TIETo kaj estos nur ghia ghis la fino de la tempoj. Nun estas movoj pri centroj en Burundio : unuflanke UEA pere de Johan Derks faras ion, kaj aliflanke, la Esperanta Civito ion entreprenas en la sama lando. Tieaj esperantistoj atentu, ke grundoj en Afriko ne estu luitaj de eksterafrikaj homoj al Afriko. Tial estu jam en la komenco klaraj dokumentoj pri la aferoj.

Memorindas, ke TIETO kaj EFEN retirighis de la pakto de la Esperanta Civito. Tiucelaj dokumentoj aperos en HACE 10

El DRKongolando

DRKongolando estas granda lando en la movado afrika. Abundas esperantistoj kaj chiam aperas bonaj iniciatoj. La laste aperinta estas tiu de Katchelewa Kandolo Etienne. Tiu chi skribis al ACE (Afrika Centro Esperantista). Li petas helpon ne nur de ACE sed de chiuj aliaj gelegantoj de tiu chi periodajho.

Date : Mon, 8 Nov 2010 15:48:14 +0000 (GMT)

From : katchelewa kandolo

Subject : Prezentado de la asocio PIEADC, kaj pri mi Etienne

To : esp.togo@cafe.tg

Saluton kara Koffi,

MI ESTAS Etienne KATCHELEWA, Konga, edzighinta kaj patro de du infanoj, ingheniero agronomo. Mi eklernis Esperanton en Goma dum mia studenta vivo. La gekunlernintoj estis Alexis, Djuja Kashira, Augustin Kakozwa, Gertrude Bembeleza, Luanda, David, Joséphine, chiuj ni estas gviditaj de Alphonse WASEKA. Nia asocio PIEADC havas, krom la fondintoj membroj, aliajn kunlaborantojn kiel efektivajn nemembrojn. La fondintoj estas 11 membroj kaj la efektivaj kunlaborantoj estas kvin.

En 2005, ni kreis ghin kaj leghe ricevis la permeson en 2006. Niaj celoj estas : Lukto kontrau la malricheco, plifortigo de la agrikutura rikolto kaj besta, enkadrigo de elementaj iniciatoj (promocio, evaluo, bontenado kaj plifirmigo de la laboraj kapacitoj), serchado de novaj formoj de disvolivigxo rilate al la ekonomia progreso. PIEADC kunlaboras kun asocietoj de fishkulturantoj, agrikulturantoj kaj bredistoj. Rilate al la agrikulturo PIEADC trejnis vidvinojn pri la legomokulturo. Dum tiu pluva periodo, ni enkadrigas la kulturon de amarantoj, melongemo kaj brasiko. Ofte ni konsciigas la kamparanojn pri la agrikulturaj metodoj kaj teknikaj pri la lukto kontrau la erozio.

Pri la fishkulturo, ni konsciigas fishkulturantojn pri la lukto kontrau la predantoj, pri la fishnutrado cele plimultigi ilian produktadon.

Pri la bredado, ni interesighas pri la porkobredado kaj kokobredado, konsciigante la bredistojn pri la besta vakcinado, lukto kontrau la porka pesto kaj newcastel ktp. Pro manko de rimedo, nia agado ege direktighas al la konsciigo, la formado, la informoj kaj seminarioj de tiuj asocioj.

PIEADC jam starigis fishkulturon kaj kokbredadon. Pri la fishkulturo, inter 36 lagetoj kiujn oni donis al ni, jam ni plibonigis 4 dank’al helpo de Pastro Duilio kiu mortis.

Pri la kokbredado, ni faris nur unu solan produktadon de ovumantinoj. Vi komprenus ke, pri la fishkulturo ni ekbredis che la lagetoj la plibonigitan rason de la fisho Tilapia Nylotika kaj Selembo. Tiuj rasoj venis el Usono. Ni havas pliajn 32 lagetojn plibonigindajn. Tial, ni serchas financadon.

Ni kredas ke, vi klopodos pledi por nia asocio same al Esperantaj asocioj kial ankau al aliaj organizoj kiuj helpus nin. Certe ni niaflanke klopodas. Via subteno gravegas. Cxu ne ?

Plejfrate kaj amike,

Etienne

Togolando

La 8-an de decembro 2010 alvenis en Togolandon esperantisto pola. Bonvenigis lin s-roj GBEGLO Koffi kaj DOUMEGNON Koffi je chirkau 15a horo UT. Kiam en la vespero, s-ro GBEGLO Koffi parolis kun li, la polo ekmiris :"En tiu chi lando chiuj tre bone parolas la lingvon". Tio chi montras, ke Togolando ne plu estas che la stadio, kie oni devas havi klubojn en lernejoj. Togolando vendas la lingvon al maturaj homoj. Kaj plejparto de la togolandaj esperantistoj estas maturaj homoj. Jughu pri tio en la sekvaj linioj.

- Instituto Zamenhof pluiras sian vojon. Esperanton lernnigas Togolandanoj mem al pli ol 100 gelernantoj en IZo. Apartaj kursoj estas je dispono de plenkreskuloj. Tio chi temas pri Esperanto, dum aliaj kursoj iras al analfabetuloj.

- Char multas homoj analfabetaj en Afriko kaj aparte en Togolando, Instituto Zamenhof decidis malpliigi la nombron de tiaj homoj. Tial ekde de oktobro 2010 kurso alfabetiga estas oroganizita por gepatroj de gelernantoj de IZo. La kursgvidanto, s-ro AGBEHOU Yaovi, estas esperantisto. Notindas, ke nun la plenkreskaj lernantinoj instruighas unue en la franca. Vizitantoj de IZo povos esti observantoj che la kursoj.

- Nun gastas en IZo la polo Piotr. Kelkajn tagojn post lia foriro de Togolando, alvenos Wim el Svedujo. Sekvos lin Dieter kun sia filo. Jam la unua gasto miris pri la esperantisteco de togolandanoj. Eble ankau la aliaj gastoj havos la saman opinion. Ni vidos. Chu tiuj eksterafrikaj esperantistoj ne partoprenos la 18an TEK (Togolandan Esperanto-Kongreson) ?

- De la 24a ghis la 27a de decembro 2010 okazos la 18a TEK. Programero NIA VIVO estos diskutorondo, kiun enkondukos Wim. La kongresa temo HARMONIA SHAFARO..... pli fortigos la rilatojn inter esperantistoj ne nur togolandaj sed ankau tutafrikaj, kaj kial ne tutmondaj. Chiuj ni atendas la rezolucion de la kongreso. Kion ni nun faru atendante tion.

Estus bele se esperantisitoj tra la mondo memoru la togolandanojn dum tiuj tri tagoj. Jes, ne nur togolandanoj partoprenos la kongreson sed ankau alikontinentanoj. Tial la vortoj iru ne al Togolandanoj, sed al Esperantistoj dum la 18a TEK. Afrika Centro Esperantista peras viajn vortojn al la 18a TEK.